Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak olan Genel Kurul programında; Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesinin ardından 2021-2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları ile Denetim Kurulu Raporları ve yine aynı yıllara ait Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları okunacak. Okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası sonrasında 2023 ve 2024 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2025 yılında yapılması ve Bakanlıkça hazırlanan Örnek Anasözleşmeye intibak hususları görüşülerek karara bağlanacak.

Yönetim Kurulu’na 4 yıl için 5 asil ve 5 yedek üye, Denetim Kurulu’na 4 yıl için 2 asil ve 2 yedek üye, Bölge Birliği Temsilciliklerine yine 4 yıl için 5 asil ve 5 yedek üye ile 2 yıl için Dış Denetçi Seçimleri gerçekleştirilecek olan Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulda, 2023 ve 2024 yılları tahmini bütçeleri ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanırken, seçilen üyelere 2023 ve 2024 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklar da belirlenecek.

Dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla tamamlanacak olan toplantı için çoğunluk sağlanamaması durumunda Olağan Genel Kurul, 31 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.