Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; söz konusu faaliyetler “İçermeci ve Erişilebilir Toplum”, “Hakların Korunması ve Adalet”, “Sağlık ve İyilik Hali”, “Kapsayıcı Eğitim”,  “Ekonomik Güvence”, “Bağımsız Yaşam”, “Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar”, “Uygulama ve İzleme” başlıkları altında yürütülecek.

Engelli bireylere yönelik hak temelli bakış açısının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak. Bu bakış açısının yaygınlaştırılması için ulusal bir kampanya gerçekleştirilecek. Engelli bireylerin sosyal, kültürel etkinlikler ile turizm, rekreasyon ve spor faaliyetlerine katılımı güçlendirilecek. Buna yönelik mekanların erişilebilirliği ve sunulan hizmetlerin farklı engel gruplarının gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi sağlanacak. Engelli bireylere sosyal ve kültürel etkinliklerde uygulanan indirim ve benzeri avantajların genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Erişilebilir konut hizmetlerinin geliştirilmesi hususunda TOKİ ile “uyarlanabilir” konut tasarımı ve yapım aşamalarındaki sorunlar tespit edilerek bu sorunların giderilmesine ilişkin iş birliği çalışmaları yapılacak. Sonradan engelli olan veya özel gereksinimli çocuğu doğan ihtiyaç sahibi ailelerin konutlarında gerekli fiziksel düzenlemelerin yapılmasına yönelik bir belediye ile pilot çalışma yürütülecek.

Engelli bireylerin ayrımcılığa ve kötü muameleye karşı yasal olarak korunması, siyasal yaşama ve karar mekanizmalarına katılımlarının güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapılırken, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde de engellilere yönelik erken müdahale hizmetleri geliştirilecek. Doğuştan veya sonradan oluşabilecek engellilik riski taşıyan alanlarda koruyucu ve önleyici çalışmalar hayata geçirilecek, erişilebilir sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmiş terapi yöntemlerini de kapsayan rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülecek.

Özel gereksinimi olan çocukların akranlarıyla birlikte eğitimin her kademesine katılımı sağlanacak. Eğitim müfredatının ve materyallerin engelliliğe dayalı ayrımcılık açısından revize edilmesi konusunda toplantılar yapılacak. Engelli ya da engellilik riski taşıyan çocukların ailelerine yönelik aile eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak. Engelli bireyler için ortaöğretim, mesleki eğitim, yükseköğrenim, istihdam, yaşam boyu öğrenme ortamlarına geçiş tedbirleri alınacak.

Engelli bireylerin mesleki yönlendirme ve mesleki eğitim hizmetlerine erişilebilirlikleri ve girişimciliklerinin desteklenmesinin yanı sıra gelir desteği ve vergi düzenlemeleri gibi ekonomik destekler sunulması sağlanacak.

Engelliler ve ailelerine yönelik bağımsız yaşamı destekleyici çeşitlendirilmiş ve engelli bireylerin ailelerinin yanında bakımlarını sağlayacak “yeni nesil bakım hizmetlerinin” geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Koruyucu aile sistemi içerisinde yer alan engelli bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarının tespitine yönelik bir araştırma gerçekleştirilecek.