KOAH’ın kalıcı solunumsal yakınmalarla birlikte nefes alıp vermede zorluk ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğu belirtilen açıklamada; aynı zamanda dünyada yetişkin nüfusun 10’da 1’ini etkilediği ve dünya çapında en yaygın 3 ölüm nedeninden biri olduğu bilgisine yer verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme, özetle şöyle:

“Günümüzde tütün kullanımı yanında, iç ve dış ortamda fosil yakıt (odun, kömür, petrol, gaz) ile biyokütle (bitki sapları, tezek vb.) dumanına ve hava kirliliğine maruz kalma da önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Yetersiz beslenme, enfeksiyonlar ve/veya iç ve dış ortam kirleticilerine pasif maruz kalmaya bağlı olarak doğumdan önce ve sonra akciğer gelişiminin geri kalması da KOAH’a yol açabilir. 

KOAH erken yaşta başlayabilir ve genç bireyleri etkileyebilir. KOAH öncesi koşulların farkına varılması, önlenmesi, hasta olanların erken teşhisi ve uygun tedavi yaklaşımları önemlidir. Bu hastalıkta en sık görülen yakınmalar; öksürük, balgam, nefes darlığı ve bazı olgularda yorgunluk hissidir. Hastanın yakınmaları hastalığın ilerlemesi ile daha da artarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

KOAH’ın tanısı, sağlık kurumlarında basit ağrısız bir test olan “Nefes Ölçüm Testi” ile kolayca konulabilir. Tanı konulan kişilerin; tütün ve tütün ürünleri kullanımını bırakmaları, zararlı toz ve gaz içeren ortamlardan ve hava kirliliğinden uzak durmaları, sağlıklı beslenmeleri ve günlük egzersiz yapmaları gereklidir. Yoksulluk ve sağlıkta eşitsizliklerle mücadele, kitlesel önlemler için önemlidir.

KOAH tedavisinde kullanılan, nefes açıcı özellikte “inhaler” olarak adlandırılan ve solunum yolu ile uygulanan ilaçlarla hastanın olabildiğince rahatlatılması amaçlanmaktadır. Solunum yetmezliği olan KOAH hastalarında, evde oksijen tedavisi ve/veya evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere de ihtiyaç olabilmektedir.

Bu yıl 16 Kasım 2022’de gerçekleştirilecek olan Dünya KOAH Günü’nün teması, “Sağlıklı Nefes, Sağlıklı Yaşam” olarak belirlenmiş olup yaşam boyu akciğer sağlığının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.”