2024 yılı emlak vergisi ödeme tarihlerinde birinci taksit, 31.05.2024 tarihine kadar ikinci taksit ise 30.11.2024 tarihi olmak üzere, ya da isteğe bağlı olarak peşin ödenebiliyor.

İsteyen vatandaşlar emlak vergisi borçlarını TC kimlik numarası veya sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödeme ile yapabiliyor. E-devlet üzerinden Akşehir Belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabildiği gibi ödemeler veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile veya bankalara EFT-Havale ile ve Ziraat Bankası, Halk Bankası ve vakıf Bankasının internet bankacılığından da ödenebiliyor.

Emlak vergilerini gününde ödeyemeyen, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildiği için gecikme faizini aylık yüzde 4,5 ile ödemek zorunda kalacak.

Editör: Pervasız Web