Ek bütçe ve ödenek aktarımı yapılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait teklif, Kasım ayı Meclis Toplantısında gündemi oluşturan maddeler arasında yer alıyor. Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait teklifler çerçevesinde; Konya Belediyeler Birliği’ne 1 asil üye ile Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği’ne 1 yedek üye seçilecek. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait teklif doğrultusunda, satın alma işlemleri yürütülen Greyder alımı için Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe alınması ve ortak hizmet projesi yapılması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait teklif kapsamında da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü biriminin oluşturulması ve kadro ihdası görüşülerek oylanacak.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ait tekliflere göre; Meydan, Seyran ve Yarenler Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlardaki Belediye hisselerinin satışı ile mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan bir gayri menkulün, ortak hizmet projesi kapsamında Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği’ne tahsis edilmesi gündeme gelecek.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifler ise Genişletilen Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarında değişiklik yapılması, Gölçayır İmar Planında revizyona gidilmesi ve Yeşilköy Mahallesi’nde kırsal yerleşim alanı içerisinde muhtelif alanlarda planlama yapılması şeklinde sıralanıyor.