Okul-Aile Birlikleri, okul ile aile arasında örgütlü bir ilişki kurarak okullarımızdaki eğitim süreçlerine velilerin katılımını sağlar, eğitimin toplumsallaşmasına yardımcı olur.

Öncelikle okul – aile birliklerinin görevlerini bir kez daha hatırlamakta fayda var:

Okul Aile Birliği'nin Görevleri Nelerdir?

Öğrencilerin millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak, Okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak; eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak (Öğretmenler kurulunun aldığı kararları yaptırım gücüne sahiptir.)

Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.

Okul yönetimiyle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.

Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.

Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.

Okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.

Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek. (Okul Aile Birliği için en önemli gelir getirici faaliyet, kantin ve bunun gibi yerlerin kiraya verilerek gelir elde edilmesidir. Okul Aile Birliği bizzat kantini işletebileceği gibi üçüncü şahıslara işletilmek üzere kiraya verebilir, bu sayede kira geliri elde edebilir.)

Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.

Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.

Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

Görüldüğü gibi okullarımız için büyük öneme sahip okul aile birlikleri tüm enerjisini ve gücünü sadece eğlence faaliyetlerine ayırmamalı. Okul aile birliği üyeleri kişisel arzu, istek ve heveslerini gerçekleştirmek için kurumsal olan bu yapıları paravan olarak kullanmamalı.

Milli hassasiyetlerimizin her zamankinden daha fazla olduğu, millet olarak şehitlerimize ve bayrağımıza saygının en üst seviyeye ulaştığı kenetlenme günlerimizde; Okul – Aile Birliklerince düzenlenen / düzenlenecek olan çay partisi veya eğlence gecesi gibi isimler altında yapılacak faaliyetler ertelenemez mi? Bu gibi faaliyetler yerine; üzerinden bir yıla yakın zaman dilimi geçen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak için yardım kampanyalarına ağırlık vermelerinin daha doğru olacağı kanaatindeyim.

Okul müdürlerimizin okul aile birliklerini bu tür faydalı ve hayırlı çalışmalara yönlendireceklerine yürekten inanıyorum.

Kültür gezileri düzenlemek, başta kendi okullarındaki maddi durumu yetersiz yavrularımız olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları yapmak, fidan dikim etkinliği gerçekleştirmek, temizlik ve hijyen denetimlerini okul idaresi ile birlikte yapmak, okul kantinlerini belli aralıklarla gözlemlemek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak aile eğitim seminerleri başta olmak üzere; seminer, konferans ve paneller düzenlenmek, Nasreddin Hocamızın ve Akşehirimizin kültürel unsurlarının yaşatılması için faaliyetler yapmak, her yıl en az bir defa kan bağışı için çalışmalar yapmak okul aile birliklerinin öncelikli çalışmaları olmalıdır.

Eğitimin paydaşları olan başta sevgili öğrencilerimize, kıymetli öğretmen arkadaşlarımıza ve saygıdeğer velilerimize şimdiden huzurlu ve sağlıklı tatiller dilerim.

Editör: Haber Merkezi