2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına ilişkin tedbirleri belirleyen ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede; yeni eğitim öğretim yılının herhangi bir aksamaya mahal verilmeden 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacağına işaret edilirken Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağı ve planlamalara uyulacağı vurgulandı.

Genelge doğrultusunda; öğretmenlerin mesleki çalışmaları 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak, ilk atama ile göreve başlayan öğretmenler ise 1 Eylül 2023 tarihinde okullarında hazır bulunacak. Deprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler, eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.

Bakanlığa ait veya tahsisli okul binaları eğitim ve öğretim amacı dışında kullanılmayacak, kullanılması durumunda Bakanlığın bilgisi ve onayı dahilinde hareket edilecek. Taşıma yoluyla eğitime erişimde gerekli tedbirler alınacak ve bu kapsamdaki öğrencilerin öğle yemeklerini uygun, sağlıklı ve temiz ortamlarda yemesi sağlanacak. Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitim, ilkokul 1’inci sınıf, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9’uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak; ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren okullarda, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okul yönetimi ile okul rehberlik servisi tarafından öğrencilerin eğitime erişimi ve okula uyumu ile ilgili gerekli tedbirler alınacak, özel eğitim ihtiyacı olan ve RAM’lara yönlendirilmesi gereken öğrencilerle ilgili gerekli iş ve işlemler ivedilikle yürütülecek.

Afet bölgesindeki illerde resmi ve özel okullarda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle beraber uygulanacak. Deprem sonrası nakil yoluyla gelen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, yeni özel eğitim sınıfı açılamaması ve benzeri durumlar nedeniyle 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında mağduriyet yaşamaması için sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.

Okullarda eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesine, ders kitapları ve öğretim materyallerinin verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Bilişim teknolojilerinin öğretim programlarında etkin kullanılması, eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi için eğitim öğretim süreçlerinde EBA’nın aktif kullanımı sağlanacak.

Öğrencilerle ve okullarla ilgili bilgilendirmelerde eğitimin bütün unsurlarını içerecek şekilde; bilim, kültür, sanat, spor alanlarına ve sosyal sorumluluk programlarına yer verilmesine dikkat edilecek. Sosyal etkinlikler kurulu, sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla oluşturulacak. Obezite ve dijital bağımlılığa karşı tedbir mahiyetinde öğrencilerin doğal ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul içindeki vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine olanak sağlamak amacıyla okul bahçelerinde ve eklentilerinde iyileştirmeler yapılacak. Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadıkları şehri yakından tanımaları, olanak ve özelliklerini öğrenerek mekan ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmeleri, şehirlerinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilip korumaları için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. 

“Okulum Temiz” belgelendirme programı yıl boyunca uygulanacak. Öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmeleri teşvik edilecek. Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak. 

Temel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için olanaklar çerçevesinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı” kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Okullarda sağlıklı ve güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturulması yönünde gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara göndermelerini sağlamak için Bakanlığın ilgili genelgesi kapsamında güvenlik önlemleri alınacak.

Özel öğrenci barınma hizmeti veren özel yurt ve pansiyonların yangın güvenliği, elektrik tesisatı güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarındaki kontrolleri, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi kapsamında yapılacak ve sonuçları sisteme işlenecek.

Sorumluluk ve Hazırlık Sınıflarında Yeterlilik Sınavları

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılındaki derslerden sorumlu geçen öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar ile mezun olamayıp beklemeli durumda olanlar varsa bu derslerin birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumluluk sınavına tabi tutulacak ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sınavlarda sadece 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.