banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği; resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

EĞİTİM 13.05.2022, 00:06 12.05.2022, 16:41 Haber Merkezi
431
KARİYER BASAMAKLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI
banner12

Öğretmenlik Meslek Kanunu doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ne göre; öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınavlar, yılda bir defa yapılacak.

Aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamayacak. Bu süreçte aday öğretmenler, eğitim ve uygulama görevlerinden oluşan Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Yetiştirme Programı, eğitim kurulu kararıyla belirlenecek. Yetiştirme Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda aynı usulle güncellenebilecek. Aday öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin tamamına katılmaları zorunlu olacak. Bu eğitimleri yasal mazereti nedeniyle tamamlayamayan aday öğretmenler, eksik kalan eğitimlerini telafi eğitimi ile tamamlayacak.

Aday öğretmenlerden atanma niteliklerinden herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, adaylık süresi içinde atanma şartlarından herhangi birini kaybedenlerin, adaylık sürecinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların, Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile program sonunda yapılacak değerlendirmede görevlerini yerine getirmediği tespit edilenlerin görevine son verilirken, 3 yıl süreyle de öğretmenlik mesleğine alınmayacaklar.

Kariyer Basamakları

Öğretmenlik; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenliğe yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek.

Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı’nı tamamlayan, başöğretmenlik için öngörülen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilecek.

Özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenlerden veya uzman öğretmenlerden gerekli şartları taşıyanlar, Bakanlıkça uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için düzenlenecek eğitim programına ve yazılı sınava başvuru yapabilecekler. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık veya diğer kamu kurumlarının öğretmen kadrolarına atananlar, göreve başlama tarihi itibarıyla uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak. Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için öngörülen haklardan yararlanacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını haiz öğretmenler, bu unvanları kullanmaya devam edecekler.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Ülkemiz, öğretmenliği bir meslek kanunu çerçevesinde kariyer yolu olarak tanımlayan ülkeler arasına girmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
20
açık