Kurumun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; destekten yararlanma şartları ve destek oranları ile başvuru şekli, yeri ve zamanına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, destekten yararlanma şartları şu şekilde sıralanıyor:

*Bir işletme, kapasitesini en fazla 50 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden faydalandırılır.

*Destek miktarı; düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde yüzde 50’si diğerlerinde ise yüzde 40’ından fazla olamaz.

*Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, 1 Temmuz 2023 tarihinden önce TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

*Desteklemeye esas 2022 yılı damızlık gebe düve fiyatı hayvan başına 40 bin TL, 8-15 aylık damızlık boş dişi sığır fiyatı hayvan başına 25 bin TL, damızlık gebe manda fiyatı hayvan başına 30 bin TL, 8-15 aylık damızlık boş dişi manda fiyatı ise hayvan başına 17 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılacak. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için 1 Aralık 2022-27 Ocak 2023 tarihleri arasında başvurabilecekler.

Başvuru sırasında; başvuru dilekçesi, başvuru formu, varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge ve yine varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge istenecek.