İnna fetahna leke fethan mubina: Doğrusu biz sana zafer yollarını açtık, apaçık bir fetih ihsan ettik. Fetih-1.

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim: Güç ve kuvvet, ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir.

Ey kudretlilerin en kudretlisi, izzet sahiplerinin en şereflisi, vasfedenlerin hakkıyla vasfedemediği yüce Rabbim, yalvarış ve yakarışımız önce nefsimiz, sonrada Ümmet-i Muhammed adına.

Allah'ım senin varlığına, birliğine, şeksiz ve şüphesiz inandım iman ettim diyenleri, imanlarında sabit kıl. Aklıyla ve tüm uzuvlarıyla, harama düşmekten muhafaza et ve samimiyetle ibadet edenlerden eyle.

Allah'ım bize verdiğin izzeti çiğnetme, bize verdiğin kulluk bilincini kaybettirme ve bizleri kardeşlik hukukuna riayet edenlerden eyle!

Allah'ım bizlere emanetin harem-i şerifimiz olan Mekke’ye, Medine'ye, Kudüs'e ve daha nice İslam beldelerine sahip çıkma şerefini lütfeyle!

Bizi emanete sahip çıkamamış, mahcup ve mahzun şekilde huzuruna gelmekten muhafaza eyle!

İslam’ın muzafferiyeti için canından malından vazgeçip, mukaddesatı muhafaza uğruna yardım bekleyen, ordulara inayet eyle! İslam’ın izzet ve şerefini taşıyamadığımız her anımızı affeyle!

Allah'ım bizlere İslam onurunu, vakur duruşunu, ümmet şuurunu, mümin izzetini, kardeşlik hukukunu, adalet şuurunu ve hidayet nurunu ver! Küffarın musallat olmasına sebep olan, tüm günahlarımızı affeyle!

Ve mekerû ve mekarallâh, vallâhu hayrul mâkirîn: Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Al-i İmran 54. Allah'ım Ümmet-i Muhammed üzerine kurulan bütün tuzakları boz.

Ya Erhamerrahimin ve Ya Ekremel Ekremin: Merhamet edicisin, affedicisin, affı seversin.

Allah'ım bizlere gönülden içtenlikle halis bir niyetle, hidayet ver. Bir an bile sensiz bırakma! Yeniden yeni bir dirilişle, yeni fatihlerle tekrar tekrar yeni fetihler nasip eyle!

Elinden, dilinden, gözünden velhasıl tüm uzuvlarından emin olunanlardan eyle! Yüreklerimizde ki merhamet ateşini söndürtme, senden başkasına boyun büktürtme!

Allah'ım yaptığımız ve yapacağımız duaları, kabul ve makbul eyle!

Bilerek ya da bilmeyerek, işlediğimiz günahları affet ve tekrar etmeyecek bir nefis ver!

Dualarımızı gafletten uyanmamıza ve tüm İslam beldelerinin uyanışına vesile eyle!

Ferasetli olmayı ve yaşamayı, son nefesimizde de imanla göçmeyi nasip et! 

Kabe’yi koruyan ebabil kuşlarını ve Bedir de, Çanakkale’de, yardıma gelen görünmez ordularının inayetini ve İslam sancağını tekrar Kudüs başta olmak üzere, diğer İslam beldelerinin burçlarına dikilmesini nasip et!

Lanetlediğin kavimleri, İslam beldelerinden def eyle!

Eskiden olduğu gibi ümmetin başına yine Ömerler, Alparslanlar, Selahaddinler, Fatihler, Yavuzlar çıkarmayı bu necip millete nasip et!

Doğu Türkistan Uygur Türkleri, Arakan, Balkanlar, Çeçenistan, Irak, Filistin, Suriye, Mısır, Yemen, Afrika ve daha birçok Müslümanların ve Türklerin yaşadığı beldelerde, hatta Müslüman olmayan mazlumların yaşadığı coğrafyalarda sömürülenlere yardım et, zalimleri kahrı perişan eyle!

Türk ve İslam devletlerinin hakkı üstün tutarak tüm haksızlıkların karşısında, insanlık adına ilim, bilim, irfan sahibi şuurlu eğitim ve öğretimle, yüksek teknolojiyle güçlenerek birlik halinde, dünyaya yeniden nizam vermelerini nasip eyle! AMİN AMİİN.. AMİİİN…