Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı ihale için son teklif verme tarihi, 19 Temmuz 2024  saat 11:00 olarak belirlendi.  İhale edilecek olan Muhtelif ebatlarda 52 bin ton dolgu malzeme her bölgenin malzemesi o bölge içinde İdarenin belirlediği yere teslim edilecek.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ linkinde yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Editör: Pervasız Web