2 ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Tesbih Taneleri rumuzuyla Cumhuriyet İlkokulu kazanırken ikinci ise Gülmece rumuzuyla Tarık Buğra İlkokulu oldu. Birinci olan okulumuz Cumhuriyet İlkokulu şehrimizi Konya’da temsil edecek.

Başkanlığını Şehit Muhammet Fatih Safitürk AİHL müdür yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şenyurt Gümüş'ün yaptığı komisyonun üyeliklerini ise Şehit Zeynep Sağır AİHL müdür yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kasım Şahin, Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk MTAL müdür yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ferat Okumuş, Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni İsmail Coşan ve Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Ayşegül Gür yaptı.

Düzenlenen bu yarışma ile; kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan ünlü halk bilgesi, devrinin ilim adamı, nüktedan Nasreddin Hoca'yı daha geniş kitlelere tanıtmak, Kültürler ve ülkeler arası iletişime, paylaşıma katkıda bulunmak, Nasreddin Hoca'nın kişiliğinde ülkemiz ve insanını gerçek kültürü ve gerçek yapısıyla tanıtmak, Nasreddin Hoca'nın dünya kültürünün zenginlikleri kapsamında algılanması, tanıtılması, hak ettiği ilgiyi bulmasını sağlamak, Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemiz çapında ilkokul düzeyindeki öğrenciler tarafından canlandırılmasının yapılmasını sağlamak, İlkokul düzeyindeki öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, estetik duyum, sahne sanatı beğenilerini geliştirmek, Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak, Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak amaçlanıyor.

D S C 0094-1