Konuya ilişkin olarak Sultandağı Belediyesi’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; abone bağlantı bilgi beyan formu, abone yabancı uyruklu ise yabancı kimlik numarası, tapu fotokopisi (mal sahipliği belgesi), vekaletname (tapu sahibinden başkası abone olmak için gelirse istenir) ve yönetim karar defteri fotokopisi (8 daire üstü veya 2 bin m2 üstü yerleşim yerlerinde ilk aboneliklerde istenmektedir.) ile abonelik işlemleri için başvuruda bulunulabilecek.