İkinci basamak yoğun bakım ünitesine 18, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve palyetif servise 29 olmak üzere toplam 47 Anti Dekübit karyola şiltesi ile tüm yataklı servislere 243 karyola şiltesi alımı ihalesi için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

Son teklif verme tarihinin 31 Ekim 2023 saat 10:30 olduğu ihaleye dair ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.