Tekliflerin sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı ihaleye en son 28 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar teklif verilebilecek. İşe başlama tarihi 1 Ocak 2023 ve işin bitiş tarihi 31 Aralık 2023 olmak üzere 1 yıllık süreyi kapsayan hizmet alımı için düzenlenen ihalenin dokümanına, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ linkinden ulaşılabilecek.