Sözleşme imzalandıktan sonra yaklaşık 12 ay boyunca ve aylık periyotlar halinde teslim edilmesi istenen sarf malzemeleri için ihaleye katılmak isteyenler tekliflerini en son 1 Haziran 2023 saat 10:30’a kadar, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verebilecekler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.