Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; aralarında Akşehir’in de bulunduğu, “ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan kapalı ceza infaz kurumlarında” açık görüşler, 23-24-25-26-27 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Açık görüşler; yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılacak.