Akşehir’de kamulaştırılacak alan, Yeşilköy ADM ile Doğrugöz ADM arasında bulunan güzergahta enerji nakil hattı için acele kamulaştırma yapılacak. Resmi Gazete’de söz konusu alan harita üzerinde de işaret edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale'de kurulacak "Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali (RES)" ve "Üçpınar RES" ile Kırklareli'de kurulacak "Yeni RES" elektrik üretim tesisleri için gerekli bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Kastamonu, Mersin, Konya ve Osmaniye'nin çeşitli ilçelerinde tesis edilecek, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlar da elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.