Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan açıklamaya göre; 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.