Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in “Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” alt başlıklı 15’inci maddesi gereğince kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verildiği hatırlatılan duyurunun detayları şöyle:

*Açık Görüşten Yararlanacak Olanlar: Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açık görüş yaptırılacak. Hükümlü ve tutuklular, anılan Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilecekler. Ancak; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecekler.

*Açık Görüşten Yararlanamayacak Olanlar: Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlandırılmayacaklar.

*Açık Görüş Süreleri: Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan her hükümlü ve tutuklu bir kez yararlandırılmak üzere açık görüş yaptırılacak. Duyuru ekinde yayımlanan listelere göre, Akşehir Cezaevi için açık görüş günleri 24-25-26-27-28 Ekim 2022 tarihleri olacak. Bu ziyaretlerin, aynı haftada yapılması gereken ve önceden belirlenen kapalı görüş ile çakışması halinde, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre kapalı görüş veya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle verilen açık görüş yaptırılacak.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek ve hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ceza infaz kurumuna ziyaret gününde gelmesi sağlanacak.  

Açık görüşler; ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde; yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla olmamak, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09:00-17:00 saatleri arasında yaptırılacak. Bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek.

İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk birimleri ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak.

Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden; kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecek.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra yapılacak sayım ve kimlik kontrolünün ardından grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek.