Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan 18 Mayıs Müzeler Günü münasebetiyle bazı açıklamalarda bulundu.

Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan 18 Mayıs Müzeler Günü münasebetiyle bazı açıklamalarda bulundu.
Akşehir Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan açıklamasında şunları söyledi:
Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs "Müzeler Günü" olarak kutlanmaktadır.
Müzeler, toplumun geçmişini yansıtan ve bugünün gelecek için korunduğu kurumlardır. Günümüz müzeleri, toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen, öğeleri araştıran – toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan ve yaygın eğitim kurumları olarak, öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar. Yine bu birikimi sergiler, açıklarken insanlığın oluşmuş ve oluşmaktaki düşünce gücüne ışık tutar.
Tarihsel dokuları ve müzeler şehirlerin kültürel değerlerini tanıtan teşhir mekânlarıdır. Tarihsel dokusunu korumayan ve müzesi olmayan bir şehir, tarihle bağlarını koparmış, köküne ve kimliğine sahip çıkmayan bir şehir demektir.
Hafta nedeniyle amacımız; Yeryüzündeki eserlerin, yarıya yakın kısmına sahip Anadolu’muzdaki, kültür varlıklarımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için gerekli çalışmaları yapmak, müze ve eserlerimize halkımızı yakın kılmak, ulusumuzun kültür ve tarih bilgisini artırmak, bu değerlerimizi sevdirip sahip çıkılmasını sağlamaktır.
Toplumda koruma bilincinin gelişmesi kültür bilincinin yaygınlaşması ile paralel gitmektedir. Kültür bilinci kavramı; bireyin, insanlığın ve üyesi bulunduğu milletin tarihsel süreç içinde ürettiği kültürel değerleri öğrenmesi, kavraması, bu bilgileri kendisi ve çevresini tanımada kullanabilmesi ve yeniden yaratması anlamını içerir. Bu, kültür varlıklarına saygıyı ve koruma bilincini de beraberinde getirir. Yani her vatandaş, çevresinde bulunan kültür varlıklarını görmeli, tanımalı ve onlarla bir etkileşim içinde olmalıdır. Burada öncü güç müzelerdir.
Bu çaba ile her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizde, Müzeler Günü 18Mayıs tarihinde kutlanılacaktır. Tüm yıl boyunca, ilçemizdeki Batı Cephesi Karargâhı Müzesi ve Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gezilebilmektedir. Ayrıca ilçemizdeki Bakanlığımıza bağlı üçüncü müze olan Taş Medrese, Taş Eserler Müzesinin halen restorasyonu devam etmekte olup, tamamlanınca halkımızın ziyaretine açılacaktır.