Akşehir Belediye Encümeni huzurunda açık artırma suretiyle 2 Mart 2023 Perşembe günü (yarın) yapılacak olan kiralama ihalelerindenAqua Parka ilişkin ihale saat 14:30’da başlarken, Garp Otel’in kiralanması ihalesi ise saat 14:40’da gerçekleştirilecek.

Açık artırma suretiyle yapılacak olan ihalelerden Aqua Park ihalesi yıllık 140 bin TL, Garp Otel ihalesi ise yıllık 15 bin TL muhammen bedel ile başlatılacak.

Belediye iştiraki olan Şehri Beyza A.Ş. tarafından işletilen Aqua Park’ı kiralayacak olan özel ya da tüzel kişiliğin, tesiste yürütülen faaliyetlerden kapalı havuz, spor alanları ve lokanta bölümlerini ayrı ayrı ya da bir arada 3. şahıslara kiralama hakkı olacak.

Aynı koşulla yapılacak olan Garp Otel kiralama ihalesine katılacak olanlarda ise son 3 yıl içerisinde aylık 150 SGK kayıtlı çalışana sahip olma şartı aranacak. İhaleye özel ya da tüzel kişiliklerin yanında vakıf ve dernek gibi sivil toplum kuruluşları da katılabilecek.