Çeltik Selçuk Mahallesi sınırları içinde yer alan Şaban Eski Yerleşim Alanı 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilirken alanda, 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi.

Ilgın Çobankaya Mahallesi’nde bulunan ve daha önce 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Yalburt Hitit Kutsal Pınar-Su Havuzu Anıtı alanında da yine 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları uygulanırken Yalburt Anıtının gelecek nesillere aktarımının sağlanabilmesi için gerekli güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından alınan diğer kararlarla; Cihanbeyli Kandil Eski Yerleşim Alanı ile Derebucak Musalla Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Balatini Mağarası da 3. derece arkeolojik sit alanları olarak tescil edildi.