Tebliğe göre; Biyolojik ve/veya Biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için; örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması, biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması, Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmesi, bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele prensiplerine göre yapılmış olması, kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması, örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması, üreticilerin zeytinde zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi, dilekçe ve istenen belgelerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması, örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması gerekecek.

MARUL YETİŞTİRİYORLAR MARUL YETİŞTİRİYORLAR

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtüaltında ve açık alanda bitkisel üretimde, destekleme kapsamına alınan ürünler ve destekleme ödeme miktarları şu şekilde sıralanıyor:

Örtüaltı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) için dekar başına bin 400 lira biyolojik mücadele desteği, dekar başına 140 lira yalnızca feromon, 300 lira feromon + tuzak biyoteknik mücadele desteği, ayrıca açıkta domates, zeytin, elma vb. meyveler için dekar başına 120 ile 300 lira arsında değişen biyoteknik mücadele desteği.

Desteklere ilişkin detaylı bilgiye, 12 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetenin Tebliğler bölümünde yer alan, Bakanlığın 2023/36 sayılı uygulama tebliğinden ulaşılabiliyor.