Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da Başkanlık Divanı’nın seçilmesinin ardından 2021-2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları ile Denetim Kurulu Raporları ve yine aynı yıllara ait Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları okunarak kabul edilirken Yönetim ve Denetim Kurulları da ayrı ayrı ibra edildi.

2023 ve 2024 yılları tahmini bütçeleri karara bağlanarak üyelere 2023 ve 2024 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklar belirlendi. Ayrıca 2023 ve 2024 yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2025 yılında yapılması ve Bakanlıkça hazırlanan Örnek Anasözleşmeye intibakı görüşülerek karara bağlandı.

Birleştirilmiş Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurulları ile Bölge Birliği Temsilcilikleri şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu: Birol Abit, Kenan Ayaz, İbrahim Akkaya, Resul Türkmen ve Uğur Ergündüz.

Denetim Kurulu: Ayhan Köreken ve Hakan Mırçık.

Bölge Birliği Temsilcilikleri: Birol Abit, Kenan Ayaz, Resul Türkmen, Emin Annıak ve Taha Halit Şen.