Mayıs ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi, Gelir tarifesinin güncellenmesine dair (Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait) teklifler, Mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Tipi Mahallesi, 822 ada, 210 parsel ve 822 ada, 211 parsel nolu taşınmazların satışına dair (Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait) teklif, Çakıllar Mahallesi, 173 ada, 153 parsel numaralı taşınmazda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, Gölçayır Mahallesi, 116 ada, 34 parsel ve çevresinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına dair (İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait) teklifler, Akşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan müdürlüklere yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulması (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait), Akşehir Belediye Başkanlığının üye olduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası üyeliğinden ayrılması ve Akşehir Belediye Başkanlığının Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait) teklifler.