Aralık ayı Meclis Toplantısının gündem maddeleri şöyle;

* Akşehir Belediyesine ait Altuntaş Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi No:4 adresli taşınmazın Akşehir İlçe Müftülüğüne tahsisine dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

* Akşehir Belediyesine ait Altuntaş Mahallesi, Fatih Sultan Caddesi No:4/1, 4/2, 6/C ve 6/D adresli taşınmazların kiralanmasına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

* Altunkalem Mahallesi, 1769 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda bulunan hissesinin satın alınması ve  Altunkalem Mahallesi, 1769 ada,  10 parsel ve 1769 ada, 11 parselde bulunan hisselerin satışına dair (Emlak ve İstimlak Müd. ait) teklif.

* Akşehir Türk Kızılay Aşevi tarafından fakir ve kimsesiz öğrenciler ile yaşlı vatandaşlara verilecek ekmeğin, belediye tarafından karşılanmasına dair (Sosyal Yardım İşleri Müd. ait) teklif.

* Tamamı Akşehir Belediyesine ait olan Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulunun oluşturulmasına dair (Mali Hizmetler Müd. ait) teklif.

* Seyran Mahallesi, 637 ada, 8, 9 ve 13 parsel numaralı taşınmazların içinde bulunduğu 108 nolu düzenleme sahasının isabet ettiği imar planına itiraza dair (İmar ve Şehircilik Müd. ait) teklif.

* Adsız Mahallesi, 197 ada, 17 ve 18 parsel numaralı sağlık tesisi ve park alanına isabet eden taşınmazların konu olduğu plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik Müd. ait) teklifin görüşülmesi.