Fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirlemek üzere Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlenirken, peynir olarak ihracatı yüksek olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere tebliğ kapsamından çıkartıldı.

Türkiye’ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun tanımının ayrıca yapılarak, ürüne dair kriterlerin belirlendiği Tebliğle, ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken yüzde 0,8’e düşürüldü. Ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı da hükme bağlandı, süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı ise yasaklandı.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin, etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikette belirtilmesine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde köy, ev, geleneksel, çiftlik ifadeleri ve yüzde 100 gibi ibarelerin yer almayacağı hususuna yönelik olarak da düzenleme yapılırken, piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, Tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.