Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik gereğince Bayramlarda ve özel günlerde izin verilen açık görüş günleri bu yıl, hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirmek amacıyla önceden açıklandı. Buna göre; ceza infaz kurumlarında bulunan sadece çocuk hükümlü ve tutuklulara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara Ramazan Bayramı münasebetiyle, her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere açık görüş yaptırılacak.

Açık Görüş Tarihleri

Akşehir Cezaevi’nin de aralarında bulunduğu infaz kurumlarında Ramazan Bayramı münasebetiyle açık görüş 17-18-19-20-21 Nisan 2023, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle açık görüş ise 24-25 Nisan 2023 tarihlerinde yaptırılacak. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak. Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecekler. Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekecek.

Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek ve hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecek.