Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzasıyla gönderilen Genelgede, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması istenerek ihtisaslaşmanın sağlanması amacına aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 6284 sayılı Kanun’da düzenlenen tedbir kararlarını vermek üzere her adliyede belirli aile mahkemelerinin görevlendirildiği hatırlatılan Genelgede; Cumhuriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, olaya ilişkin delillerin ivedi şekilde toplanmasının yanı sıra beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının da Adli Görüşme Odası’nda uzman aracılığıyla alınması hususuna dikkat çekildi.

Nitelikli vakalar tespit edilecek, vakaya uygun tedbirler uygulanacak

Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanarak; Cumhuriyet savcısı tarafından aile mahkemesinden talepte bulunulduğunda UYAP kayıtlarının incelenmesi, taraflar hakkında 6284 sayılı Kanun çerçevesinde daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek bir davanın bulunup bulunmadığının araştırılması hususunda gerekli özenin göstermesi istenirken, nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip kararı verilmesinin de talep edilmesi ve böylelikle bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi.

Ceza İnfaz Kurumundan ayrılma halinde kolluğa bildirimde bulunulacak

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunulmasının sağlanması hususuna ek olarak Genelgeyle, izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılmasının sağlanması da istendi.