Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kadınların tarımsal üretimde çok önemli görevler üstlenmelerine rağmen hak ettikleri değeri göremediklerine dikkat çektiği açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

Çiftçi kadınlarımız, ülkemiz tarımı ve kırsal alanların mihenk taşıdır. Çiftçi kadınlarımız, tarımsal üretimde çok önemli görevleri yerine getirmelerine ve tarımda çalışan nüfusun yüzde 41’ini oluşturmalarına rağmen üretici, yetiştirici veya çiftçi olmaktan ziyade daha çok erkeklerin yardımcısı gibi görülmektedirler. Büyük çoğunluğunu aile işletmelerinin oluşturduğu ülkemizde kırsalda yaşayan kadınlarımızı, gıda güvenliği ve güvencesinin sürdürülebilirliğini sağlayan aile işletmelerinin sigortası olarak görmek durumundayız.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı en önemli sorun, gençlerimizin ve kadınlarımızın kırsal alanı terk etmeleri ve bunun sonucu olarak da kırsal nüfusun yaşlanmasıdır. Bunda; çiftçimizin yeterince kazanamaması, sosyal güvencelerinin olmaması, diğer bir ifadeyle kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmanın yetersiz kalması etken olmaktadır. Kadınlarımız ve gençlerimizi sosyal güvenceye kavuşturmanın yanında onlara yönelik özellikle ilk yatırım ve işletme maliyeti düşük küçükbaş hayvancılık projeleri gibi projeler uygulanarak pozitif ayrımcılık sağlanarak kırsalı terk etmeleri önlenmelidir. Kadınlarımıza yönelik projelerin uygulanmasından önce piyasa koşulları, dijital pazarlama ve markalaşma gibi konularda eğitimler verilmeli ve danışmanlık desteği sunularak bilgi ve becerileri artırılmalıdır. Çiftçi kadınlarımızın örgütlenmesine ağırlık verilmelidir.”

Çelik, açıklamasında; kadın çiftçilerin BAĞ-KUR prim ödemelerinde güçlük çektiklerini ve bu yüzden pozitif ayrımcılığa gidilerek sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanması, ayrıca emeklilik için halen 9 bin gün olan emeklilik prim gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi gerektiğini savundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin olarak yayımladığı mesajda; “Toprağı süren ve işleyen kadınlarımız, el emekleri ve alın terleriyle üretimimize daima güç katmıştır. Kadın çiftçilerimizi tarımsal üretimimizin sigortası olarak görüyor, bu oranın daha da artması için çalışmalar yürütüyoruz. Destek programlarımız ile kadın girişimciliğinin önünü açıyoruz. Gittiğimiz her yerde tanık olduğumuz kadın üreticilerimizin başarı hikayeleri en büyük motivasyon kaynağımız oluyor, kadın çiftçilerimizin çalışkanlıkları, gayretleri ve girişimci ruhları geleceğe dair umutlarımızı diri tutuyor.” dedi.

Kadın kooperatiflerine ayrı bir önem verdiklerini aktaran bakan Yumaklı; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından uygulanan Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminde tüm tarım sigortaları branşlarında devlet destekli tarım sigortası yaptıran kadın üretici ve yetiştiricilere poliçe primi üzerinden bugüne kadar uygulanan yüzde 5’lik indirimi 2024 yılından itibaren yüzde 10’a çıkaracaklarını, ayrıca 40 yaşın altındaki kadın çiftçilere yüzde 5’lik ilave bir indirim daha sağlanacağını bildirdi.