Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre; okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerden, sözleşme süresi bir yılı aşanların kira bedellerinde, 11 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşi oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının, yüzde 25’in altında kalması halinde ise değişim oranı geçerli olacak. 

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayım tarihi arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek.