Resmi memur önünde gerçekleştirilen evlilik boşanma ile hakim kararı ile sonuçlandırılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Medeni Kanun’un 166/3 maddesinde hükme bağlanmakla, en az bir yıl sürmüş evliliklerde eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde dahi boşanma kararının verilmesi için Hâkimin bizzat tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmesi gerekir, yine boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gerekir. Boşanma davası Aile Mahkemelerinde görülür ve diğer özel hukuk davalarından farklı usul kuralları olan bir dava türüdür.

Boşanma davası ile eşler arasında yeni hukuki bazı sonuçlarda ortaya çıkar. Boşanma davasının açıldığı tarih eşler arasında mal rejiminin tasfiye edilmesi olarak kabul edilir ve boşanma davasından sonra edinilen mallar eşler arasında yapılacak mal paylaşımına dahil olmaz.

Aile Mahkemesi boşanma kararı verir, bununla birlik mal paylaşımı dışındaki tüm çekişmeyi ortadan kaldıran nitelikte karar verir ki mal paylaşım davası ile boşanma davası kesinleşmesinden sonra veya boşanma ile açılsa bile ayrı bir dava türü olarak devam olunur.

4721 sayılı Medeni Kanunumuza göre iki tür boşanma vardır,

Anlaşmalı ve  Çekişmeli boşanma, bugün burada anlaşmalı boşanmayı anlatmaya çalışacağım,

Anlaşmalı boşanma da bir tür taraflar arasındaki anlaşmazlıktan meydana gelir ki tarafları, bu boşanma en çok görülen boşanmadır, evlilik birlikteliğinin en az bir yıl sürmesi gerekir. Eşlerin dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvurması bir eşin açtığı davayı da diğer eşin kabul etmesi halinde evlilik birliği sarsılmış kabul edilir.

Anlaşmalı boşanmada bazı şartlar gerekir, öncelikle evlilik birliğinin ilişkisinin bir sene sürmüş olması gerekir, yine her iki eşin mahkemeye başvurması sonucu ile bir eşin açtığı boşanma davasının diğeri tarafından da kabul edilmesi yine başka bir konu, tarafların hâkim huzurunda boşanma iradelerini açıklaması, hâkimin boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu ile ilgili düzenlemeyi uygun bulması gerekir.

Ülkemizde boşanma olaylarının günden güne artış gösterdiği bir dönemde bu makalemi ele aldım, bunu kendime bir görev bildim.

Tüm evli çiftlere sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi, saygı, hoşgörülü birliktelikler ve karşılıklı iletişim içerisinde mutlu evlilikler dileyerek yazımı bitiriyorum.

Editör: Pervasız Web