4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 98 Kalem Anjiyo Sarf Malzeme mal alımı ihalesi için teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. 

Son teklif verme tarihinin 28 Haziran 2024 saat: 10:00 olduğu ihaleye dair ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.

Sözleşme imzalandıktan sonra teslimatlar idarenin talebi doğrultusunda peyderpey olarak 10 (on) gün içinde teslim edilecek ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar teslim edilecek.

Editör: Pervasız Web