Akşehir Belediye Meclisi’nin bugün yapılacak olan Ekim ayı toplantısının gündem maddeleri arasında; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Alanyurt Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların satışına dair teklifi de yer alıyor.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, saat 18:00’de başlayacak olan Akşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının gündemi; Mali Hizmetler, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak Müdürlüklerine ait teklifleri içeren toplam 8 maddeden oluşuyor. Toplantıda ilk olarak, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 2024 Mali Yılı Performans Programı ile 2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin görüşülmesine dair teklifler gündeme gelecek.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifler; İstasyon ve Yarenler Mahallelerinde bulunan bazı tescil dışı alanlar ile Ucuzluk Mahallesi’nde bulunan 2 parselin konu olduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve Altunkalem Mahallesi’ndeki 4 parsele ilişkin Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile Gedil Mahallesi’nde kırsal yerleşim alan içerisinde muhtelif parsellerde plan yapılmasına dair teklifler şeklinde sıralanıyor.

Ekim ayı toplantısının son gündem maddesini ise Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Alanyurt Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların satışına dair teklifi oluşturuyor.