Yer tesliminden itibaren 70 takvim gününde bitirilmesi istenen onarım işi ihalesi için teklifler, en geç 14 Haziran 2023 saat 14:00’e kadar ve sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden verilebilecek. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye, yine EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilecek.