Seçimlere ilişkin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı ilanına göre; Meslek Komitesi asıl ve yedek üyelikleri ile Meclis asıl ve yedek üyelikleri seçimleri, 13 Kasım 2022 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında Akşehir Kültür Merkezi’nde, Yönetim ve Disiplin Kurulları ile Genel Kurul Delege Seçimleri ise 20 Kasım 2022 Pazar günü 14:00-17:00 saatleri arasında Akşehir TSO binasında yapılacak. Meslek gruplarına ait delege listeleri, 27 Ekim 2022 Perşembe günü (bugün) saat 17:00’ye kadar askıda kalacak. Listelere karşı olası itirazlar, yine askı süresi bitene kadar Akşehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yapılacak.

Üyelere SMS yolu ile iletilen duyuruya göre ise; organ seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip tüzel kişilik (firma-şirket, şube ve kooperatifler) temsilcilerinin, kimlikleri ve kaşe ile birlikte Akşehir TSO Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvurup seçim yetki belgesi almaları gerekiyor. Müştereken imza yetkisine sahip olan firmalarının müştereken yetkililerinin birlikte müracaatı zorunlu olup, yoğunluk yaşanmaması için yetki belgelerinin seçim tarihinden önce alınması isteniyor.