Kapak Tasarım ve Dizgisi Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan ve Akşehir Belediyesi tarafından yayınlanacak olan kitap; Akşehir tarihinin karanlıkta kalmış döneminde, özellikle 1850-1950 yılları arasında Akşehir’de yaşayan din alimlerinin, müftülerin, tanınmış müderrislerin (Ökesli Hoca, Harputlu Ömer Efendi, Müftü Salim Efendi gibi) hayat hikayelerine ışık tutuyor.

Üç bölüm halinde hazırlanan kitap; 1957-1970 döneminde Akşehir Müftüsü olan Tevfik Ulema’nın 1961 yılının son aylarında ve 1962 yılının ilk aylarında Pervasız Gazetesi’nde yayımlanan “Son Asır Akşehir Müftüleri” ile 1965 ve 1969 yıllarında yine Pervasız Gazetesi’nde yayımlanan “Akşehir Büyükleri” ve “Akşehir Evliyaları” yazı dizilerinden oluşuyor.

Kitabın birinci bölümünde Akşehir Büyükleri’nden Nimetullah Nahcivani’nin hayat hikayesi, tarihi belgeler ve kaynaklara uygun şekilde aktarılırken halk arasında anlatılan menakıplara yer veriliyor. “Akşehir Evliyaları” başlıklı ikinci bölüm; Seyyid Yunus, Seyyid Abdullah, Veli Baba, Seyyid Hacı Haşim, Taceddin Dede’nin hayatları ve menakıplardan oluşuyor. Üçüncü bölümde ise 1850-1950 yılları arasında Akşehir’de müftülük görevinde bulunan isimlerin (Ökesli Ali Rıza Efendi, Hacı Bursalı Mustafa Efendi, Harputlu Ömer Efendi, Salim Efendi, Mecalizade Hacı Mehmet Efendi, Harputlu Hacı Mustafa Efendi, M. Hulusi Efendi, Hacı Lokman Hikemi Beştav, Debbağzade Ali Rıza Efendi, Ecekazzade İbrahim Efendi, Hasan Hilmi Efendi, Hacı Süleyman Efendi, Hacı İsa Bilgin) hayat hikayeleri ve halk arasında anlatılan menakıpları yer alıyor.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri yeniden düzenleyerek yayına hazırlayan Mehmet Koç’un verdiği bilgiye göre; Arapça ve Farsça’ya hakim olan, dolayısıyla bu eserler yazılırken bulabildiği bütün kaynaklardan (şecereler, hüccetler, vakıfnameler, hatıra defterleri, Şekaiki gibi tarihi kitaplar) yararlanan Tevfik Ulema, birebir görmüş ve yaşamış insanlardan yeminle aldığı bilgileri de kullanmış. Nitekim eserinde, “Dava, şahit, yemin ve vesika ile hüküm kazanır. Zaten biz de bu yolu izliyoruz.” diyerek eserinin sağlam kaynaklara dayalı olduğunu belirtmiş.

Mehmet Koç; Müftü Tevfik Ulema’nın söz konusu yazı dizileri yayımlanırken yazdığı önsözlerde, bunların kitap olarak yayınlanma isteğinin açıkça görüldüğünün altını çizerek çalışmasının Akşehirliler için derlenmiş bir kaynak olarak okuyucuyla buluşacağını belirtiyor.