Seminer programı kapsamında; Aile İçi Şiddeti Önleme başlığı altında, çocuğa yönelik şiddetin veli tarafından uygulanması halinde yapılması gerekenler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim stratejilerini planlayıp desteklemeye yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama hakkında bilgi aktarımında bulunuldu.