Toplam 80 kalem inşaat yapım, bakım ve onarım işi ile 20 kalem sıhhi tesisat ve 9 kalem yağmur suyu drenaj hattı yapım işine ilişkin ihale için teklifler, 23 Mayıs 2023 saat 10:30’a kadar yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden verilebilecek.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılacak olan ve teslim süresi 200 takvim günü olarak belirlenen ihaleye dair ayrıntılı bilgiye, EKAP’ta yer alan ihale dokümanı ve idari şartnameden ulaşılabilecek.