Bir siyasi partinin seçim çalışmaları sırasında, mahalle halkının yanlış bilgilendirildiğin ve yönlendirilmeye çalışıldığının iddia edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir kısım sosyal medya hesaplarında ilçemiz Çimenli Mahallemizde, bir siyasi partinin seçim çalışmaları sırasında söz konusu mahallede bulunan bir kısım evlerin “yandaşlara peşkeş çekilmek amacıyla kamulaştırma adı altında el konulduğu, zorla yıktırıldığı, gasp edildiği, villa yapılıp satılmak üzere siyasi rant için birtakım kişilere peşkeş çekildiği, vatandaşlarca karşı davalar açıldığı” şeklinde ifadeler kullanılarak mahalle halkı yanlış bilgilendirilmiş, hatta kendi avukatları olduğu ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verileceği söylenerek mahalle halkı yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır.

Konu ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Kamulaştırma işlemlerinin yapılma gerekçesi ise şudur:

1969 yılında meydana gelen heyelan sonucu Köyceğiz mahallesinde 38, Çimenli mahallesinde 94 konut etkilenmiş, 134 konutun tahliyesinin (yani iskan edilmesinin) önerilmesi üzerine ilçemizde Ucuzluk (Gazi) Mahallesi’nde 70 evler ve 114 evler olarak bilinen afet konutları inşa edilmiştir. İlgili vatandaşlar afet konutlarına taşınmıştır. Yapılaşmaya kapalı bölgedeki evlere de zaman içerisinde birçoğu senetle satışlarla ya da ücretsiz oturulmak suretiyle çevre ilçelerimizden gelen vatandaşlarımız yerleşmiş ancak heyelan bölgesi ve yerleşime uygun olmadığı için tapu alamamışlardır.

2017 yılına kadar imar planı olmayan bölgede nazım imar planı 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı Karar ile onaylanmış olup bu planda bahsi geçen alanlar rekreasyon (ağaçlandırma) alanı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu bu alan da heyelan nedeni ile yapılaşmaya kapatılmıştır. Bu bölgedeki vatandaşların mağduriyetin giderilmesine yönelik kamulaştırma işlemi yapılabilmesi için tescilli tarihi yukarı hamamın etrafında bulunan tescilli bir adet bina korunarak, park, rekreasyon alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenen uygulama imar planı Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2021 tarih ve 132 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Çimenli Mahallemizdeki Yukarı Hamam olarak bilinen Gavur Hamamı ile bir adet tescilli taşınmaz yıkım harici tutularak, tescilli taşınmaz dahil kamulaştırma işlemine 19 taşınmaz hakkında başlanmış ve vatandaşlarla uzlaşı sağlanan 6 bina belediyemizce satın alınmış, uzlaşı sağlanamayan binalar ile ilgili de üzerine kamulaştırma bedeli tespiti ve tescili davası açılmıştır. Kamulaştırma işleminin yapılma sebebi yukarıda belirtilenin aksine heyelan bölgesi olması sebebiyle yapılaşmaya kapatılan alanda mağduriyetin giderilmek istenmesidir. Zira bu bölgede, binaları kendiliğinden göçen ya da tehlikeli ve boşaltılarak yıkılması gereken binalarda vatandaşlarımız bina bedeli alamamakta sadece arsa bedeli alabilmekte ve heyelan bölgesi nedeniyle yapı yapamadıkları için bina bedelinden mahrum kalmaktadır.

Bu bakımdan kıymet takdir komisyonumuz, olabildiğince vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde değer tespiti yapmaktadır. Kamulaştırma işlemi sonunda söz konusu taşınmazlar yıkılarak plana uygun şekilde ağaçlandırması sağlanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”