Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. Depremden etkilenen 10 il için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın afet bölgesinde yer alan kuruluşlarından diğer illere nakledilen çocuk, engelli, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin sürdürülmesi için 30 ile bin 750, Aydın ve Mersin valiliklerine nakledilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bin 200 olmak üzere de toplam 18 bin 950 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi.

Ayrıca, OHAL ilan edilen illerde ve dönemde başlayan TYP’lerde ihtiyaç duyulan program katılımcısının tedarik edilememesi durumunda toplam yararlanma süresi bakımından 9 ayı dolan kişiler, 24 ay yasaklılık yaptırımı uygulananlar ve aynı haneden birden fazla kişi programlara katılabilecek.

Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen yeşil kartlı olarak adlandırılan vatandaşlar için OHAL süresince, bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı. İlaç ve tıbbi malzeme temininde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin raporlardan, 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında süresi bitmiş/bitecek olan tüm kronik hastalık rapor süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. İkameti afet bölgesinde olmayan fakat son üç ay içinde afet bölgesinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmiş kişilerin MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan raporlarına istinaden reçetesiz ilaç temin etmeleri sağlandı. Yaşanan doğal afet sonrası çalışmalar kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 1 Şubat ile 31 Ağustos olanların kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak kabul edildi.

SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelenirken SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ödeme tarihleri öne çekildi. Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları için Kısa Çalışma Uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma başvurularının alınabilmesine yönelik hazırlıklar ile Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve hak sahipliği yönünden Kısa Çalışma Ödeneğine şartları tutmayan kişilere Nakdi Ücret Desteği sağlanmasına yönelik olarak gerekli mevzuatsal değişiklikler için hazırlıklar tamamlandı. İşsizlik Sigortası ödemeleri öne çekildi. İşbaşı Eğitim Programlarına yönelik olarak Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına bakılmaksızın tam ay üzerinden zaruri gider ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme de tamamlandı. Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi. Ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları da 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi.

Afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların; pandemi sürecinde olduğu gibi sağlık hizmeti sunucularında yoğunluk yaratmamak ve vatandaşların mevcut tedavilerini aksatmamak amacıyla sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerinin bir defaya mahsus olmak üzere reçetesiz olarak temin edilmesi sağlandı. Afet bölgesinde yaşayanların herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanması için hastane başvurularında muayene katılım payından muaf tutulması sağlandı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar eczane başvurularında reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutuldu. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları ertelendi. Vatandaşların ellerinde mevcut bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerinin enkaz altında kalmış olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Şubat tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Şubat 2023 şeklinde düzenlendi.