TÜRK-İŞ tarafından her ay düzenli olarak yapılan ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılan araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda mutfak enflasyonu aylık yüzde 2,48 ve son 12 aylık yüzde 134,77 oranında arttı.

2022 yılı Ekim ayında; 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden Açlık Sınırı 7 bin 425 lira, 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan Yoksulluk Sınırı 24 bin 185 lira, bekar bir çalışanın Yaşama Maliyeti ise 9 bin 705 lira oldu.