MEB tarafından geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler” doğrultusunda birtakım değişikliklere gidilmişti. Yine MEB tarafından yayımlanan genelge ile de açık liseye geçiş şartları belirlendi. Buna göre; örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görenler ile MEB tarafından mazereti uygun görülenler öğrenciler, veli ve öğrenci talebi doğrultusunda ilgili okulun mevzuatında belirtilen nakil ve geçiş şartlarını taşıması halinde nakil ve geçiş yapabilecekler.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ile geçerli Engelli Sağlık Kurulu Raporu veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) olan, anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veyahut koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan, harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, şehit ve gazi çocuğu olan, cinsel saldırıya uğrayan mağdurlar, Milli sporcular, tutuklu ve hükümlüler, öğrenci nakil ve geçişlerine esas teşkil eden hastalıklar listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören, bakanlıkça mazereti uygun görülen, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakiler, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacaklar.

Öte yandan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler.