Kamuoyu ile paylaşılan duyuruda; “5275 sayılı Kanunun Geçici 9/5. Maddesi kapsamında; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.