Yayımlanan tarife ile 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince 2023 yılında bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiş oldu.

Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri şu şekilde:

İcra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için 580,00 TL, Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL, İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580,00 TL, Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL, Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 770,00 TL, Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL, İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL, Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için 580,00 TL, Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için 580,00 TL, Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 960,00 TL, Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.160,00 TL ve Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava 1.220,00 TL.