Konuya ilişkin detayları içeren başlıklar, 20 soru ve cevap olmak üzere şu şekilde sıralandı:

*Yasal süre ne zaman sona erecek?

İlgili Yönetmelik gereği; ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor. 6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları, takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecek.

*6 aylıktan büyük ev hayvanları yılbaşına kadar kimliklendirilmezse ne olacak?

Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.

*Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle gecikmede ceza uygulanır mı?

Ev hayvanı sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvurmaları halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. İl/İlçe Müdürlüklerinin yanı sıra Serbest Veteriner Hekimlere de beyanname verilebilecek.

*Mikroçip nasıl uygulanıyor?

İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip; kedi, köpek ve gelinciklerin iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanıyor.

*Mikroçip ne işe yarayacak?

Sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

*Bugüne kadar kayıt altına alınan ev hayvanı sayısı nedir?

1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 101 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

*Mikroçip uygulamasıyla hangi bilgiler kayıt altına alınıyor?

Hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgilerinin yanı sıra aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de PETVET’e kaydedilebiliyor.

*Hayvanın pasaportu kaybolur ya da çalınırsa ne yapılacak?

Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor.

*18 yaşından küçükler, hayvan sahiplenebiliyorlar mı?

Ev hayvanı sahibi; 16 yaşından gün almış, 18 yaşını doldurmamış ise veli/vasisi sorumlu olacak. Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak ve onları terk edemeyecekler.

*Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanlar için süreç nasıl işleyecek?

Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak “Sahiplendirme Belgesi” ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından PETVET’e kaydedilebilecek.

*Sahipsiz hayvanlar veteriner hekimler tarafından tedavi edilebilecek mi?

Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

*Kimliklendirilmeyen ev hayvanı nasıl tespit edilecek?

Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleri (mikroçip okuyucular) vasıtasıyla yapılacak. Mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilecek, idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.

*Ev hayvanı kaybolanlar ne yapacak?

Ev hayvanlarının kaybolmaları halinde 7 gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmeleri gerekiyor. PETVET’te hayvanlar kayıp olarak işaretlenerek sistemi kullanan bütün kullanıcılar tarafından görülecek ve bulunduğunda hayvan sahibine ulaşılabilecek.

*Bulunan ev hayvanı, sahibine nasıl ulaştırılacak?

Terk edilmiş ya da kaybolmuş ev hayvanının daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa sahibine durum bildirilecek ve hayvanını teslim alması için 72 saat süre tanınacak.

*Sokakta ev hayvanı bulan kişi ne yapmalı?

Sokakta ev hayvanı bulan kişinin, hayvanın kime ait olduğunun tespit edilmesi için en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurması isteniyor.

*Sokakta bulunan ev hayvanı sahiplenilmek istenmezse ne olacak?

Terk edilmiş ev hayvanı, bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenmezse hayvan, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından havyan bakımevine götürülecek. Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yılla birlikte 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.

*Ev hayvanı ölen kişi ne yapmalı?

Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.

*Sahip değişikliği nasıl yapılacak?

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için “Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi” ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmesi ve veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekiyor.

*Ev hayvanı nakillerinde ve seyahatinde hangi belgeler istenecek?

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET’e kaydedilmiş olması gerekiyor. Ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde pasaportlarının bulundurulması zorunlu olurken, pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanacak.

*Mikroçipin hayvanın sağlığı açısından bir zararı var mı?

Deri altı uygulanan, pasif radyo dalgaları ile çalışan ancak sürekli aktif olmayan, herhangi bir mikroçip okuyucu ile radyo dalgası gönderildiğinde, gönderilen radyo dalgasını yansıtarak çalışan mikroçipin hayvana herhangi bir zararı bulunmuyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aynı yöntemle kedi, köpek ve gelincikler kimliklendiriliyor.