banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİ KURULUYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca hazırlanan Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik, 31407 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

TEKNOLOJİ 27.02.2021, 00:11 26.02.2021, 17:26 Haber Merkezi
952
ULUSAL MOBİL UYARI SİSTEMİ KURULUYOR
banner12

Elektronik Haberleşme Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Yönetmelikle; afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususların belirlenmesini amaçlıyor.

Uyarı sistemi ile kullanıcıların ve abonelerin, belirtilen durumlarda CMAS, SMS, CBS ve çağrı öncesi anonsu gibi uygun yöntemlerle uyarılması, gerekli önlemlerin zamanında ve etkin bir şekilde alınması ve koordinasyonu sağlanacak.

Nasıl kullanılacak

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatta yer alan yetkileri çerçevesinde görevleri kapsamındaki afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ilişkin uyarı bildirimlerini ulusal mobil uyarı sistemi üzerinden yapabilecekler.

Ulusal mobil uyarı sisteminin kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanımına ilişkin talepler yazılı olarak Kuruma yapılacak. İlgili mevzuat ile kendisine yetki verilen kamu kurum ve kuruluşlarına Kurum tarafından ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlanacak. Kapsama girmeyen kamu kurum ve kuruluşlarına; afet ve acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek bir acil durum olması ve kamu gerekleri göz önüne alınarak Kurumun uygun görmesi halinde, geçici ve gerçekleşen durumla sınırlı olmak kaydıyla ulusal mobil uyarı sisteminde kullanıcı tanımlaması yapılabilecek. Ulusal mobil uyarı sistemini kullanacak olan kamu kurum ve kuruluşları; sistemin etkin, hatasız ve güvenli bir şekilde kullanımından sorumlu olacaklar.

Yaptırımlar ve Uyumlaştırma

Yetkilendirme çerçevesinde mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan veya mobil elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketler yani işletmecilerin, Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymaması durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada bulunan ve bu tarihten sonraki 3 aylık süre içerisinde piyasaya arz edilecek olan uyumlaştırılabilir cihazlar, 6 ay içerisinde üretici, imalatçı veya ithalatçı tarafından CMAS yönteminin kullanılmasını sağlayacak şekilde uyumlaştırılacak. Aynı tarihten 3 ay sonra, bu Yönetmelik gereklerini karşılamayan cihazlar piyasaya sunulamayacak.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur