banner8

banner9

banner28

banner10

TARIMSAL ARAZİ SATIŞINDA ÖNALIM HAKKI KALDIRILDI

Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun, 31294 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tütün mamulleri ve alkol piyasasında yapılan düzenlemeler, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasına dair hükümler, kara avcılığı uygulamaları, gıda ve yemlerde taklit ve tağşiş yapanlara verilen cezaların yanı sıra, tarımsal arazilerin satışı halinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerine önalım hakkı tanıyan fıkranın yürürlükten kaldırılması da kanunla yapılan önemli değişiklikler arasında yer alıyor.

TARIM, HAYVANCILIK 06.11.2020, 00:10 05.11.2020, 17:11 Haber Merkezi
1951
TARIMSAL ARAZİ SATIŞINDA ÖNALIM HAKKI KALDIRILDI
banner12

Kanunla getirilen değişiklikler sonrasında ön plana çıkan maddeler ve ilave edilen fıkralar şöyle:

*Bozuk orman alanlarında orman bitkisi fidanlıkları kurulması, mantar ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, orman alanlarından üretilen odun dışı ürünlerin mamul ya da yarı mamul olarak işlenmesi amacıyla tesis kurulması yönünde verilen izin; tesislerin, saha tesliminden itibaren iki yıl içinde işletmeye alınmaması durumunda iptal edilir.

*Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol” ibaresi eklenmiş, (d) bendinde yer alan “etil alkol, metanol ve alkollü ürünler konusunda” ibaresi “makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler konusunda piyasa güvenliğinin tesisi için tedbirlerin alınması” şeklinde değiştirilmiş, (f) bendine “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi” ibaresi eklenmiştir.

*Tütün mamulü üreticilerinin, bir takvim yılı içinde yurt içi piyasaya arz amacıyla ürettikleri ve ithal ettikleri sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30’unun Türkiye’de üretilen tütün olması zorunludur. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 45’e kadar artırmaya yetkilidir.

*Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili maddelerine; “tütün mamulleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “makaron, yaprak sigara kağıdı” ibareleri eklenmiştir.

*Taklit ve tağşiş yapılmış ürün işleme tabi tutulamaz, piyasaya arz edilemez. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca; gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilir.

*Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri ve bilim insanları ile doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, avcı kuruluşları, özel avlak veya örnek avlak temsilcilerinden oluşan Merkez Av Komisyonu’nda görev alacak bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları; Bakanlığa başvuranlar arasından, Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilir.

*Bilimsel yönden tabiata ve türlerine zararlı olan hayvanların bu Kanun gereğince görevliler veya avcılar tarafından avlanması ile avlanma izin ücreti ve avlanma ücreti alınmayacak diğer kişilere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

*5403 sayılı Kanunun 8/İ maddesinin ikinci fıkrası (tarımsal arazilerin satışı halinde sınırdaş tarımsal arazi maliklerine önalım hakkı tanıyan fıkra) yürürlükten kaldırılmıştır.

*Tarım arazilerinde ifraz, hisselendirme, pay temliki, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, elbirliği mülkiyetinin devri, paylı mülkiyet olarak intikal, taksim ve vasıf değişikliği işlemleri Bakanlığın izni ile yapılır.

*İmar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerler, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamaz ve planlanamaz. Ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanmış alanlarda yeniden izin şartı aranmaz.

*Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunludur. Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara; bin TL’den az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 TL idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilir. Büyük ova koruma alanlarında bu cezalar 2 katı olarak uygulanır. Bu sürenin sonunda aykırı kullanımların devam etmesi durumunda, valilikçe faaliyet durdurulur ve idari para cezası 3 katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, 1 ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir. Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Bakanlıkça karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir. Yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir.

*Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Tarımsal amaçlı yapılara ve tarım dışı arazi kullanımına izinsiz başlanılması, alınan izne uygun kullanılmaması veya hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması halinde, yaptırımlar uygulanır.

*Toprak koruma projelerinin hazırlatılmaması, yetersizliği veya zamanında gerekli tadilatların yapılmaması sonucu arazi tahribi veya toprak kayıpları olması halinde meydana gelecek zararlardan; proje hazırlanmasına gerek olmadığına karar verenler, proje hazırlanmış ise projeyi hazırlayan ve onaylayanlar sorumludur.

*Tarım arazilerini, tescili mümkün olmayan fiili hisseler oluşturarak arazinin hisselere tekabül ettiği kabul edilen kısımlarının zilyetliğini, bir özel hukuk tüzel kişisinin faaliyeti kapsamında bu tüzel kişiyle üyelik veya ortaklık ilişkisi kurarak devretmek veya bu işlere aracılık etmek suretiyle arazinin bütünlüğünün bozulmasına ve amacı dışında kullanılmasına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası verilir. Ayrıca bu tüzel kişi hakkında 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanır. Tarım arazisinin bütünlüğünün sağlanması ve tarımsal üretime uygun duruma getirilmesi halinde, bu fıkra uyarınca kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
5
parçalı az bulutlu