banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına dair 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

TARIM, HAYVANCILIK 29.07.2020, 00:10 28.07.2020, 18:27 Haber Merkezi
1215
KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE ÖNCELİK
banner12

Kırsal alanda mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak için; yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Karar, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak amacıyla; ihracata yönelik yatırımlar ve üretici örgütleri ile kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik ve kırsal ekonomik altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Destekten yararlanacak olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım konuları:

*Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar.

*Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar.

*Karar kapsamında yer alan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler.

*Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.

*Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Destekten yararlanacak olan Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım konuları:

*Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.

*Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar.

*Bilişim sistemleri ve eğitimi.

*El sanatları ve katma değerli ürünler.

*İpek böceği yetiştiriciliği.

*Su ürünleri yetiştiriciliği.

*Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları.

*Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği.

Hibe desteği

Belirtilen konularda, yeni ya da kısmen yapılmış olanların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ile kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlara, hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar, hibe yoluyla destek verilecek.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
25
açık